Cursos especialitzats de formació contínua

IL·LUSTRACIÓ I POP-UP

El curs proposa ser un espai de recerca on investigar les possibilitats del paper com a estructura tridimensional, en el qual es combina I’enginyeria del paper, el disseny ila il·lustració. L’objectiu principal del curs és que l’alumne aprengui a considerar el paper com un material creatiu: un instrument fonamental per a I’experimentació de la seva obra artística i per a la presentació o difusió del seu propi treball. El curs està dirigit a tota mena d’artistes, serà important el treball en grup per a intercanviar idees i experiències artístiques.

Hores:

30 h.

Dates:

del 8 d’octubre 2019 al 10 de desembre

Dia i hora:

dimarts de 17 a 20h

Preu:

209,22€

Places:

10-15

Requisits:

cap

 

Professora : Roberta Bridda

Inscriu-t'hi - IL·LUSTRACIÓ I POP-UP

6 + 15 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.