Cursos especialitzats de formació contínua

INICIACIÓ AL GRAVAT

Aquest curs està adreçat a persones amb ganes d’endinsar-se en el fantàstic món del gravat, una de les primeres tècniques per imprimir les imatges als llibres. Avui en dia és una expressió creativa amb multitud de facetes, coneixerem l’aiguafort i les seves variants: aiguatinta i sucre, la punta seca tan directa i expressiva, i també les tècniques additives, que ens permeten ser més pictòrics. Un curs per gaudir de la imaginació a través de l’aprenentatge. Requisits: sense.

Hores:

60 h.

Dates:

del 12 de febrer al 27 de maig

Dia i hora:

dimecres de 16:30 a 20:30h

Preu:

345,58€

Places:

10-15

 

Professor : Roser Sales

Inscriu-t'hi - INICIACIÓ AL GRAVAT

12 + 13 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.