Cursos especialitzats de formació contínua

INICIACIÓ AL GRAVAT

Aquest curs està adregat a persones amb ganes d’endinsar-se en el fantàstic món del gravat, una de les primeres tècniques per imprimir les imatges all libres. Avui en dia és una expressió creativa amb multitud de facetes, coneixerem I’aiguafort i les seves variants: aiguatinta i sucre, la punta seca tan directa i expressiva, i també les tècniques additives, que ens permeten ser més pictòrics. Un curs per gaudir de la imaginació a través de I’aprenentatge

Hores:

60 h.

Dates:

del 8 d’octubre 2019 al 28 de gener 2020

Dia i hora:

dimarts de 10 a 14h

Preu:

345,56€

Places:

10-15

Requisits:

cap

 

Professora : Roser Sales

Inscriu-t'hi - INICIACIÓ AL GRAVAT

14 + 7 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.