L'Escola

Erasmus

L’escola participa en mobilitat internacional amb la carta ERASMUS des de 2011. L’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Mitjà i el de Grau Superior ha realitzat pràctiques i intercanvi amb empreses i escoles d’Hongria, Polònia, Alemanya, Portugal, Bèlgica i Itàlia. L’escola també afavoreix les estades internacionals del professorat a través del programa ERASMUS+.