Cursos especialitzats de formació contínua

PORCELLANA APLICADA A LA JOIERIA 2

Els objectius d’aquest curs serien consolidar les tècniques apreses. Dissenyar un conjunt de peces on aplicar les tècniques triades. Aprendre a construir amb elements que permetin la transformació d’una forma per fer tan una peça única com una petita sèrie. Aprendre a buscar recursos per fer els muntatges necessaris per convertir la porcellana en una joia portable. Treballarem individualment i per grups de tal manera que entre tots crearem un diàleg d’idees i experiències compartides que ens poden enriquir molt el resultat final. Requisits: curs adreçat a persones que han realitzat algun curs de porcellana aplicada a la joieria.

Hores:

44 h.

Dates:

 del 4 de Febrer al 28 d’Abril (menys el 7 i el 14 d’Abril)

Dia i hora:

dimarts de 16 a 20h

Preu:

299,93€

Places:

8-10

Requisits:

curs adreçat a persones que han realitzat algun curs de porcellana aplicada a la joieria.

 

Professora : Núria Soley

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.

Inscriu-t'hi - PORCELLANA APLICADA A LA JOIERIA 2

14 + 14 =