Cursos especialitzats de formació contínua

TREBALL DE LA PORCELLANA I DEL METALL APLICATS A LA JOIERIA

Curs dedicat a la joieria ceràmica, en el qual s’incidirà en les seves dues vessants, el treball de la porcellana i el treball del metall. El curs consta de tres fases: El disseny, on cada alumne farà un projecte d’un conjunt de joies i es tractaran diferents necessitats tècniques que cal aplicar a les peces de porcellana. El treball de la porcellana. Partint del disseny establert, s’aniran experimentant les diferents tècniques de treball de la porcellana. Pel que fa al treball del metall, se’n donaran nocions bàsiques del treball del metall (mesuratge, serratge, calat, llimat, reblonat, i d’altres unions sense soldadura) dirigides a poder fer els acabats de les peces segons el projecte inicial de cada alumne.

Hores:

44 h.

Dates:

del 1 d’octubre 2019 al 10 de desembre

Dia i hora:

dimarts de 16 a 20h

Preu:

299,51€

Places:

10-12

Requisits:

cap

 

Professora : Núria Soley

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.

Inscriu-t'hi - TREBALL DE LA PORCELLANA I DEL METALL APLICATS A LA JOIERIA

14 + 2 =