# Pla d'estudis - La Industrial

Batxillerat artístic

Pla d’estudis 2023-24

1r curs

MòdulsHores setmanals
Matèries comunesLlengua Catalana i Literatura I2
Llengua Castellana i Literatura I2
Llengua Estrangera I (anglès)3
Filosofia2
Educació Física2
Tutoria1
Matèries modalitatDibuix Artístic I3
Escollir itinerari:
Dibuix Tècnic /o/ Volum /o/ Cultura Audiovisual I
3
Projectes artístics: l'enfocament dependrà de l'itinerari escollit3
Matèries optativesAnual (franja 1):
Taller de Recerca Creativa (matèria específica de centre on es desenvolupa el Treball de Recerca).
L'enfocament dependrà de l'itinerari escollit
3
Trimestral (franja 2). Cada trimestre escollir 1 entre:
- Música i comunicació
- Disseny assistit per ordinador
- Estudis de gènere
- Pintura expansiva
- Ceràmica
3
Trimestral (franja 3). Cada trimestre escollir 1 entre:
- Maquetisme
- Cultura maker
- Animació 2D
- Estampació tèxtil
- Ciutadania, política i dret
3

2n curs

MòdulsCrèdits
Matèries
comunes
Llengua Catalana i Literatura II2
Llengua Castellana i Literatura II2
Llengua Estrangera II (anglès)3
Història de la Filosofia3
Història3
Tutoria1
Treball de Recerca
Matèria
comuna
d'opció
Fonaments artístics4
Matèries
modalitat
Dibuix Artístic II4
Escollir entre:
Disseny /o/ Tècniques Graficoplàstiques
4
Objectius de Desenvolupament Sostenible:
Artístic / Disseny / Audiovisual
4