Batxillerat artístic

Pla d’estudis

1r curs

 MòdulsHores setmanals
Matèries comunesLlengua Catalana i Literatura I2
Llengua Castellana i Literatura I2
Llengua Estrangera I (anglès)3
Filosofia2
Ciències per al Món Contemporani2
Educació Física2
Tutoria1
Matèria comuna d'opcióFonaments de les Arts I4
Matèries modalitatDibuix Artístic I4
Dibuix Tècnic I /o/ Volum /o/ Cultura Audiovisual I4
Matèries específiquesTècniques d'Expressió Graficoplàstica2
Taller de Recerca Creativa (matèria específica de centre on es fa una introducció a la recerca i es desenvolupa el Treball de Recerca)2

2n curs

 MòdulsCrèdits
Matèries comunesLlengua Catalana i Literatura II2
Llengua Castellana i Literatura II2
Llengua Estrangera II (anglès)3
Història de la Filosofia3
Història3
Tutoria1
Treball de Recerca
Matèria comuna d'opcióFonaments de les Arts II4
Matèries modalitatDibuix Artístic II4
Disseny /o/ Cultura Audiovisual II4
Matèries específiquesOferta d’optatives (condicionada a cada curs acadèmic)
Opció 1: Introducció al Disseny /o/ Mitjans Audiovisuals /o/ Modelat i Maquetisme /o/ Disseny 3D2
Opció 2: Serigrafia /o/ Il·lustració /o/ Taller de Joieria /o/ Recursos Tèxtils2