Batxillerat artístic

Pla d’estudis

1r curs

 MòdulsHores setmanals
Matèries comunesLlengua Catalana i Literatura I2
Llengua Castellana i Literatura I2
Llengua Estrangera I (anglès)3
Filosofia2
Ciències per al Món Contemporani2
Educació Física2
Tutoria1
Matèria comuna d'opcióFonaments de les Arts I4
Matèries modalitatDibuix Artístic I4
Dibuix Tècnic I /o/ Volum /o/ Cultura Audiovisual I4
Matèries específiquesTècniques d'Expressió Graficoplàstica2
Taller de Recerca Creativa (matèria específica de centre on es fa una introducció a la recerca i es desenvolupa el Treball de Recerca)2

2n curs

 MòdulsCrèdits
Matèries comunesLlengua Catalana i Literatura II2
Llengua Castellana i Literatura II2
Llengua Estrangera II (anglès)3
Història de la Filosofia3
Història3
Tutoria1
Treball de Recerca
Matèria comuna d'opcióFonaments de les Arts II4
Matèries modalitatDibuix Artístic II4
Disseny /o/ Cultura Audiovisual II4
Matèries específiquesOferta d’optatives* (condicionada a cada curs acadèmic):
Itinerari Audiovisual: Guió /o/ Animació /o/ Vídeo Art2
Itinerari Expressió artística: Joieria /o/ Serigrafia /o/ Il·lustració2
Itinerari Disseny: 3D /o/ Realitat Virtual-Realitat Augmentada /o/ Disseny assistit per ordinador2

*Es trien 2 de 3 matèries de l’itinerari escollit.