# Cicles formatius - La Industrial

Cicles Formatius

Els cicles formatius de l’Escola d’Art la Industrial es vehiculen en tres famílies professionals vinculades als oficis ofertats durant els 100 anys d’història dels estudis d’art al recinte de l’Escola Industrial. La Ceràmica, la Joieria i la Il·lustració com a part de la important tradició en les destreses del dibuix i la pintura. Aquesta especialització singular es converteix en empremta i pilar de la identitat del centre.