CFM Decoració Ceràmica

Professorat

Ramon Almeda – Professor d’Obra Final

Begonya Campius – Tutora FCT i FEP

Jordi de Moya – Professor de Materials o tecnologia ceràmica / Tutor FCT

Manolo Fontiveros – Professor d’Obra final

Jordi Camprubí – Professor d’Història de l’art de la cultura ceràmica / Obra Final

Laia Pascual – Professora de Taller / Materials i tecnologia ceràmica / Tutora 2n / Coordinadora del Cicle

Lucido Petrillo – Professor de Taller / Tutor de 1r

Laia Velasco – Professora de Formació i Orientació Laboral

Marc Vidal – Professor de Taller / Projectes de Ceràmica / Coordinador tècnic del Departament de Ceràmica

Emma Vivas – Professora d’Anglès

Noel Zambrano – Professor Disseny assistit per ordinador