# Cicle Mitjà Encast - La Industrial

Cicle Mitjà Encast

El CFGM d’Encast consta de 950h lectives al llarg d’un sol curs acadèmic i permet obtenir el títol de Tècnic en encast.

Informació

Aquest cicle permet conèixer en profunditat les diferents tècniques d’engast per muntar i fixar gemmes de tot tipus en joies, seleccionant la més adient en cada cas.
També permet conèixer els materials, eines i maquinària específiques de l’especialitat, així com treballar complint les normatives de seguretat i amb una actitud respectuosa per al medi ambient.

Sortides Professionals

Oferir els teus serveis com encastador/a tant a petites botigues com a grans empreses de joieria.
Dissenyar joies amb gemmes amb programes de modelat 3D que compleixin tots els requeriments per poder-se encastar.
Si ja ets joier/a podràs introduir les gemmes a les teves peces controlant tot el procés.

Durada

950 hores en un sol curs acadèmic, de les quals un mínim de 59 hores són pràctiques realitzades en empreses.

Accés

Accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits següents:

  • Tenir el títol de tècnic/a o tècnic/a superior d’arts aplicades i disseny de la mateixa família o d’ensenyaments equivalents.
  • Haver superat els cursos comuns d’arts aplicades i oficis artístics.

Accés amb proves. Només cal superar la part específica si:

  • S’està en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o bé alguna de les titulacions equivalents.
  • S’ha superat el curs específic per a l’accés als cicles de Grau Mitjà.
  • S’ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) amb nota igual o superior a 8.

Les persones que no compleixin els requisits anteriors han de superar una prova d’accés (part comuna i part específica). Per fer-la cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Més informació al web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Titulació

Tècnic/a en Encast

Horaris

Tardes de 15 a 21h

 

Tens cap dubte?

Vols més informació?

Escriu-nos!

Cicle Mitjà d'Encast

5 + 12 =