Cicle Mitjà d'Encast

Pla d’estudis

MòdulsHores setmanalsHores totals
Taller d'encast11
Volum*3
Dibuix artístic (principalment amb programes 3D)3
Història de la joieria**3
Formació i orientació laboral2
Anglès 2
Gestió de projectes professionals2
Obra final1
Formació en centres de treball59

 

* 2 hores seran de Gemmologia i 1 hora de Taller de joieria
** 2 hores seran teòriques i 1 hora pràctica