# Cicle Superior de Ceràmica Artística - La Industrial

Cicle Superior Ceràmica Artística

El Cicle Formatiu de Grau Superior de Ceràmica Artística va orientat a l’adquisició de coneixements ceràmics buscant l’equilibri entre la part teòrica, la metodologia científica i l’activitat professional. L’habilitat tècnica, la capacitat d’investigació, la creativitat i el pensament crític són objectius fonamentals d’aquest cicle superior.

Informació

A través de l’experimentació i la investigació dels materials, formes i decoracions, s’obté l’aprenentatge d’una bona tècnica i el desenvolupament de la creativitat i sensibilitat artística.

Aquest cicle superior fa especial esment a aprofundir en la capacitat per realitzar projectes i dissenys encaminats a obtenir resultats professionals dins el món ceràmic.

Aquests estudis proporcionen els coneixements professionals per assumir les responsabilitats de coordinació i de programació de l’activitat ceràmica, planificar el treball de les persones de l’equip i fer les corresponents verificacions i valoracions.

La competència general d’aquest títol superior consisteix a desenvolupar projectes i elaborar obra de ceràmica artística, definint els seus aspectes formals, funcionals, materials, estètics i de producció, organitzant i supervisant les operacions, preparant i realitzant tot el procés d’elaboració, garantint la qualitat del producte acabat, i seguint en tot moment el procés, les normes vigents de seguretat, salut laboral i de protecció del medi ambient.

Les noves tecnologies de fabricació digital s’han incorporat també dins l’ensenyament de la ceràmica. El centre disposa d’un laboratori de fabricació digital amb una impressora de calques ceràmiques i una impressora 3D per a pasta ceràmica amb tot el software necessari per dissenyar.

Sortides professionals

Com a professional independent ideant i realitzant peces ceràmiques originals organitzant i coordinant petits grups de treball o en empreses petites i mitjanes de fabricació de productes ceràmics:

 • Ceramista
 • Dissenyador d’obra original ceràmica
 • Dissenyador de peces de ceràmica artística, relleus, murals i elements decoratius
 • Tècnic de conformació i reproducció de peces amb mitjans manuals i mecànics
 • Esmaltador/a de ceràmica i porcellana
 • Encarregat/ada de taller de ceràmica artística

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic/a superior, que permet accedir:

 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dona preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement).
 • Als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.

Durada

120 ECTS (2 cursos acadèmics)
1.882h al centre + 118h de formació en centres de treball (FCT)

Accés

Accés directe al cicle amb titulació:

 • Tenir el títol de Batxillerat, modalitat d’arts.
 • Tenir el títol de Batxillerat d’altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny.
 • Tenir el títol de Graduat en Arts aplicades i oficis artístics.
 • Tenir el títol de Tècnic Superior de Formació Professional d’una família equivalent a una d’Arts Plàstiques i Disseny de les que s’especifica a la prova d’accés.
 • Tenir el títol d’Arquitectura, enginyer tècnic en Disseny Industrial o llicenciat en Belles Arts. També els que hagin superat la prova d’accés a la facultat de Belles Arts.

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d’accés (part específica i part comuna). Per fer-la cal:

 • Tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova o tenir els 18 (o complir-los l’any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny o bé de formació professional d’una família equivalent.
 • Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de Batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s’ha superat el curs específic per accedir als cicles de Grau Superior.
 • Podeu consultar la llista de titulacions o certificacions que permeten l’exempció de la part  específica a l’apartat de Proves de la web.

Titulació

Tècnic/a Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Ceràmica Artística

Horaris

Matins de 8.00h a 14.30h

 

 

 

 

 

Tens dubtes?

Vols més informació?

Escriu-nos!

Cicle Superior Ceràmica Artística

10 + 14 =