Cicle Superior de Ceràmica Artística

El Cicle Formatiu de Grau Superior de Ceràmica Artística va orientat a l’adquisició de coneixements ceràmics buscant l’equilibri entre la part teòrica, la metodologia científica i l’activitat professional. L’habilitat tècnica, la capacitat d’investigació, la creativitat i el pensament crític són objectius fonamentals d’aquest cicle superior.