# Pla d'estudis - La Industrial

Cicle Superior Ceràmica Artística

Pla d’estudis

1r curs

MòdulsHores setmanals Hores Totals / ECTS
Història de la Ceràmica399 / 6
Dibuix tècnic399 / 6
Volum3120 / 6
Materials i tecnologia: Ceràmica399 / 5
Taller ceràmica9273 / 14
Dibuix artístic399 / 6
Mitjans informàtics399 / 6
Formació i orientació laboral266 / 4

 

2n curs

MòdulsHores setmanals Hores Totals / ECTS
Projectes de Ceràmica Artística6,5210 / 14
Projecte integrat399 / 10
Formació en entorn professional4,5150 / 12
Materials i tecnologia: Ceràmica266 / 5
Taller ceràmic*8272 / 14
Laboratori de fabricació digital**399 / 6
Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers150 / 6

 

* Mòdul de centre
** L’escola ofereix 66 hores d’ampliació del mòdul de Taller Ceràmic.