CFS Ceràmica Artística

Pla d’estudis

1r curs

MòdulsHores setmanals Hores Totals/ECTS
Història de la Ceràmica3h99/6
Dibuix tècnic3h99/6
Volum3h120/6
Materials i tecnologia: Ceràmica3h99/5
Taller ceràmica9h273/14
Dibuix artístic3h99/6
Mitjans informàtics3h99/6
Formació i orientació laboral2h66/4

 

2n curs

MòdulsHores setmanals Hores Totals/ECTS
Projectes de Ceràmica Artística6,5210/14
Projecte integrat399/10
Formació en entorn professional4,5150/12
Materials i tecnologia: Ceràmica266/5
Taller ceràmic*8272/14
Laboratori de fabricació digital**399/6
Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers150/6

 

* Mòdul de centre
** L’escola ofereix 66h d’ampliació del mòdul de Taller Ceràmic.