Cicle Superior d'Il·lustració

Pla d’estudis

1r curs / 2n curs

MòdulsHores setmanals
1r / 2n curs
Hores totals / ECTS
Dibuix aplicat a la il•lustració 3h / 3h198h / 12 ECTS*
Fonaments de la representació i l’expressió visual0h / 3h99h / 6 ECTS
Fotografia0h / 3h99h / 6 ECTS
Formació i orientació laboral0h / 2h66h / 3 ECTS
Història de la il•lustració3h / 0h99h / 6 ECTS
Mitjans informàtics3h / 0h99h / 6 ECTS
Producció gràfica industrial0h / 2h66h / 4 ECTS
Projectes d’il•lustració*7h / 5h383h / 27 ECTS*
Projecte integrat** 0h / 4h 99h / 10 ECTS
Representació espacial aplicada 2h / 2h132h / 8 ECTS
Tècniques d’expressió gràfica* 3h / 3h198h / 11 ECTS*
Tècniques gràfiques tradicionals4h / 0h 66h / 3 ECTS
Teoria de la imatge 2h / 0h 66h / 3 ECTS
Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers280h / 12 ECTS