Cicle Superior de Joieria Artística

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Joieria Artística té com a tret diferenciador el domini tècnic, des de les tècniques antigues (filigrana, granulació, cisellat), complementàries (gravat, encastat, esmaltat) i tecnologies actuals (disseny digital, impressió 3D, tall làser). També es treballa en aspectes creatius i expressius així com en l’esperit crític.