# Pla d’estudis - La Industrial

Cicle Superior Joieria Artística

Pla d’estudis

1r curs 

MòdulsHores setmanalsHores totals
Història de l'orfebreria, joieria i bijuteria 3105
Dibuix i color 4120
Dibuix tècnic4120
Disseny assistit per ordinador 260
Modelat i maquetisme4120
Projectes de joieria 5150
Taller de joieria8240
Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers25

2n curs

MòdulsHores setmanalsHores totals
Dibuix i color4120
Disseny assitit per ordinador260
Anàlisi de l'obra artística3105
Projectes de joieria6180
Taller de joieria10300
Gemmologia260
Formació i orientació laboral260
Projecte final80
Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers150