Durant aquestes darreres setmanes hem dut a terme una col·laboració amb l’Escola Elisava que ha consistit en obrir les portes dels tallers de Ceràmica als seus alumnes i viceversa.

Al taller de ceràmica de La Industrial hem impartit un “Taller de capacitació” pels alumnes de l’Escola Elisava, els dies 27 i 30 de setembre. Ha constat d’una explicació teòrica de tot el procés ceràmic i una experimentació amb tècniques que són del seu interès.

D’altra banda, alumnes de 2n curs del Cicle Mitjà Decoració Ceràmica de la nostra Escola han assistit al “Taller de Narrativa i comunicació de Projecte”.

Així mateix els nostres alumnes de 2n curs del Cicle Superior Ceràmica Artística han assistit als taller impartits a l’Escola Elisava: “Taller de Narrativa i comunicació de Projecte” i al “Taller d’eines i metodologies per plantejar les primeres fases d’un projecte”.

Han estat molt interessants i enriquidores pels alumnes. I els han aportat un coneixement molt professionalitzador des de la òptica del disseny.