El dijous 20 d’octubre tindrà lloc una conferència a càrrec de l’artista Manuel Aramendia, a les 12h a la Sala d’Actes de l’escola.

És un artista pluridisciplinari que s’expressa sobre paper, ceràmica i
altres mitjans, però l’eix central de la seva obra és l’escultura.
És Doctor en Belles Arts i professor titular de la Facultat de Belles
Arts de Barcelona. A part de la docència i la seva obra personal ha
participat i participa en diferents projectes i publicacions dins
l’àmbit del pensament en l’art. Ha fet estades en diferents centres
d’art com a artista convidat i investigador.