Monogràfics Ceràmica i Volum

EXPERIMENTAR I CREAR A PARTIR DE MOTLLES DE CERÀMICA

Els objectius d’aquest curs són:
-Crear peces de ceràmica a partir d’experimentar amb motlles.
-Experimentar fent intervencions en el procés de fer un motlle.
-Ampliar el registre formal amb els suggeriments que aportin les peces.
-Entendre què és un motlle, ampliar les seves possibilitats.
-Enriquir el repertori de tècniques per a elaborar peces ceràmiques.

És un curs pràctic i durant les sessions s’expliquen i es duen a la pràctica diferents tècniques i intervencions en el procés del treball amb motlles. Es faran diferents peces incidint tant en el model, el motlle o la reproducció i l’experimentalitat serà l’eix vertebrador de les pràctiques.

Va adreçat a estudiants de ceràmica, ceramistes, escultors, tota persona interessada en el disseny en ceràmica i tothom que vulgui introduir-se a la ceràmica creativa. Cal tenir coneixements bàsics de ceràmica.

Professor: Jordi Camprubí

 

Hores:

45

Dates: 

Del 15 de febrer al 31 de maig

Dia i hora:

Dimecres de 17 a 20h

Preu:

325€

Places:

12

Requisits:

Tenir coneixements bàsics de ceràmica

 

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.