# Experimentar i crear a partir de motlles de ceràmica - La Industrial

Monogràfics Ceràmica

MOTLLES CERÀMICS EXPERIMENTALS

Crearem peces de ceràmica a partir d’experimentar amb motlles, experimentarem fent intervencions en el procés de fer un motlle, ampliarem el registre formal amb els suggeriments que aportin les peces, entendrem què és un motlle i enriquirem el repertori de tècniques per a elaborar peces ceràmiques. Durant les sessions s’expliquen i es duen a la pràctica diferents tècniques i intervencions en el procés del treball amb motlles. Es faran diferents peces incidint tant en el model, com en el motlle o la reproducció. L’experimentalitat guiarà les pràctiques.
Adreçat a estudiants de ceràmica, ceramistes, escultors, tota persona interessada en el disseny en ceràmica i tothom que vulgui introduir-se a la ceràmica creativa.

Docent: Jordi Camprubí

 

Hores:

35

Dates: 

Del 18 de gener al 21 de març 2024

Dia i hora:

Dijous de 16:30 a 20h

Preu:

322€

Places:

12

Requisits:

Cap

 

Inscripcions tancades

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig.

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.