Monogràfics Ceràmica

PORCELLANA APLICADA A LA JOIERIA

Curs dedicat a la joieria ceràmica, que incidirà en les seves dues vessants, el treball de la porcellana i els acabats amb el metall. En el curs es treballarà el disseny, on cada alumne farà un projecte d’un conjunt de joies i es tractaran diferents necessitats tècniques que cal aplicar a les peces de porcellana. En base al disseny establert, s’aniran experimentant les diferents tècniques de treball de la porcellana entre elles la fabricació de motlles de dues peces per colada. Després, treballarem el metall per fer els acabats on, amb fil i planxa, utilitzarem tècniques bàsiques de conformat i d’unió sense soldadura per poder acabar les peces seguint el projecte inicial de cada alumne.

Professora: Núria Soley 

Joieria i porcelana

Sol·licitud de plaça PORCELLANA APLICADA A LA JOIERIA

14 + 13 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.