Monogràfics Ceràmica

PORCELLANA PER A JOIERIA

Taller d’iniciació a les tècniques de treball de la porcellana en petit format per a la seva aplicació a la joieria. Preparació de porcellana en pasta i per colada. Coloració i adició de diferents materials a la pasta. Fabricació de motlles de dues peces per colada, i de motlles de textures per premuda. Solucions pràctiques pels assecatges i la cocció a alta temperatura. Comprendre com fer petits volums per tal de que puguin esdevenir una joia: mides, pesos, forats, funcionalitat, solidesa, etc.
En el cas que hi hagi alumnes que ja han fet aquest curs, es consolidaria el que ja han après, acompanyant el treball del seu propi projecte.

 

Hores:

40

Dates:

del 5 d’octubre al 21 de desembre 2021

Dia i hora:

Dimarts de 16 a 20

Preu:

298€

Places:

10-12

Requisits:

Cap

 

Curs complet

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.