# Porcellana per aplicar a la joieria Avançat -

Monogràfics Ceràmica

PORCELLANA PER A JOIERIA – AVANÇAT

Taller pensat per a persones que ja han fet el curs d’iniciació al treball de la porcellana per aplicar a la joieria. El curs proporciona coneixements suficients per treballar la porcellana en petit format per realitzar joies i adquirir les nocions bàsiques de treball del metall per poder acabar-les. L’objectiu és obrir un camí de possibilitats de disseny i realització de peces de joieria amb porcellana.
El curs es desenvoluparà en dues etapes diferenciades. La primera consistirà en la realització de les peces de porcellana i es farà al taller de ceràmica. La segona es portarà terme al taller de joieria per fer els elements de metall i convertir així les peces en joies portables. Requisits: haver cursat Porcellana Iniciació.

Docent: Núria Soley

 

Hores:

44

Dates:

Del 19 d’octubre 2023 a l’1 de febrer 2024 (el 7 i 14 de desembre no hi haurà classe)

Dia i hora:

Dijous de 16 a 20h

Preu:

385€

Places:

10

Requisits:

Haver fet Porcellana per a joieria Iniciació

 

Per sol·licitar plaça envia el full degudament omplert a 

Descarrega el full

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig.  

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.