Monogràfics Ceràmica i Volum

PORCELLANA PER APLICAR A LA JOIERIA

Taller pensat per fer un apropament a les tècniques de treball de la porcellana en petit format. El curs vol proporcionar els coneixements necessaris sobre el procés d’elaboració de peces de porcellana per aplicar a la joieria, des de la seva concepció fins a la cocció final.

Durant el curs es treballarà la preparació de porcellana en pasta i per colada, la coloració i adició de diferents materials a la pasta, la fabricació de motlles de dues peces per colada, i de motlles de textures per premuda, així com solucions pràctiques pels assecatges i la cocció a alta temperatura.

També es treballarà com fer petits volums per tal de que puguin esdevenir una joia: mides, pesos, forats, funcionalitat, solidesa, etc.

En el cas que hi hagi alumnes que ja han fet aquest curs, es consolidaria el que ja han après, acompanyant el treball del seu propi projecte.

Professora: Núria Soley

 

 

Hores:

48

Dates: 

Del 7 de febrer al 25 de maig                            (no hi ha classe els dies 28/2, 11/4 i 9/5)

Dia i hora:

Dimarts de 16 a 20

Preu:

350€

Places:

12

Requisits:

Cap

 

Inscripcions tancades

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.