# Porcellana per aplicar a la joieria -

Monogràfics Ceràmica

PORCELLANA PER A JOIERIA – INICIACIÓ

Taller d’apropament a les tècniques de treball de la porcellana en petit format que proporciona els coneixements necessaris sobre el procés d’elaboració de peces de porcellana per aplicar a la joieria, des de la seva concepció fins a la cocció final. Es treballarà la preparació de porcellana en pasta i per colada, la coloració i addició de diferents materials a la pasta, la fabricació de motlles de dues peces per colada, i de motlles de textures per premuda, així com solucions pràctiques pels assecatges i la cocció a alta temperatura. També es treballaran petits volums per tal de que puguin esdevenir una joia: mides, pesos, forats, funcionalitat, solidesa, etc, per obtenir uns resultats que ens permetin convertir-les en joies portables, amb el mínim d’elements externs possibles. No cal experiència prèvia.

Docent: Núria Soley

 

Hores:

44

Dates:

Del 24 d’octubre 2023 al 23 de gener 2024 (el 19 de desembre no hi haurà classe)

Dia i hora:

Dimarts de 16 a 20h

Preu:

385€

Places:

12

Requisits:

Cap

 

Aquest curs no adment més sol·licituds

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig.  

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.