# Porcellana per aplicar a la joieria - La Industrial

Monogràfics Ceràmica

PORCELLANA PER A JOIERIA – INICIACIÓ

Taller d’apropament a les tècniques de treball de la porcellana en petit format que proporciona els coneixements necessaris sobre el procés d’elaboració de peces de porcellana per aplicar a la joieria, des de la seva concepció fins a la cocció final. Es treballarà la preparació de porcellana en pasta i per colada, la coloració i addició de diferents materials a la pasta, la fabricació de motlles de dues peces per colada, i de motlles de textures per premuda, així com solucions pràctiques pels assecatges i la cocció a alta temperatura. També es treballaran petits volums per tal de que puguin esdevenir una joia: mides, pesos, forats, funcionalitat, solidesa, etc, per obtenir uns resultats que ens permetin convertir-les en joies portables, amb el mínim d’elements externs possibles. No cal experiència prèvia.

Docent: Núria Soley

 

Hores:

44

Dates:

Del 12 de març al 18 de juny 2024 (els dies 2 i 30 d’abril, i el 4 de juny no hi haurà classe)

Dia i hora:

Dimarts de 16 a 20h

Preu:

385€

Places:

12

Requisits:

Cap

 

Per sol·licitar plaça envia el full degudament omplert a 

Descarrega el full

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig.  

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.