# Torn Iniciació -

Monogràfics Ceràmica

TORN INICIACIÓ

Curs per aprendre la tècnica del torn, I’ofici artesanal amb el qual treballem I’argila a partir d’un moviment circular. Aprendrem les posicions que ens permeten moure i dominar la pasta per aconseguir les peces pensades prèviament. Donarem molta importància a l’acabat de les peces, i en valorarem la qualitat i no la quantitat. lnvestigarem els diferents acabats i decoracions que es poden aconseguir amb el torn en cada un dels moments del procés. Treballarem amb diferents tipus de pastes cerámiques per aconseguir diversos acabats i qualitats.

Docent: Marc Vidal

Hores:

45

Dates:

Del 10 d’octubre 2023 al 30 de gener 2024

Dia i hora:

dimarts de 17:30 a 20:30

Preu:

395€

Places:

12

Requisits:

Cap

Aquest curs no admet més sol·licituds

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig. 

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.