Monogràfics Ceràmica

TORN PERFECCIONAMENT. FORMES GEOMÈTRIQUES

En aquest curs perfeccionarem la tècnica del torn, progressant al màxim en els coneixements de cada alumne. Treballarem les formes geomètriques, tant les rectes amb arestes com les corbes. Farem un treball en les formes específiques que comporten més dificultat, amb més definició, com són l’esfera, el con, el cilindre, les escales, etc. Podrem treballar amb diferents tipus de pastes ceràmiques per aconseguir diferents acabats i qualitats.

Professor: Marc Vidal

 

 

Hores:

45

Dates:

del 15 de febrer al 31 de maig 2022

Dia i hora:

dimarts de 17:30 a 20:30

Preu:

370€

Places:

10-12

Requisits:

Tenir coneixements de torn

Curs complet

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.