Monogràfics Ceràmica

TORN INICIACIÓ

Curs per aprendre la tècnica del torn, I’ofici artesanal amb el qual treballem I’argila a partir d’un moviment circular. Aprendrem les posicions que ens permeten moure i dominar la pasta per aconseguir les peces pensades prèviament. Donarem molta importància a l’acabat de les peces, i en valorarem la qualitat i no la quantitat. lnvestigarem els diferents acabats i decoracions que es poden aconseguir amb el torn en cada un dels moments del procés. Treballarem amb diferents tipus de pastes cerámiques per aconseguir diversos acabats i qualitats.

Professor: Marc Vidal

Hores:

45

Dates:

del 23 febrer al 8 de juny 2021

Dia i hora:

Dimarts de 17:30 a 20:30

Preu:

349,58€

Places:

8-10

Requisits:

Cap

Sol·licitud de plaça TORN INICIACIÓ

9 + 1 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.