Cursos especialitzats

ENQUADERNACIÓ

ENQUADERNACIÓ I CARTONATGE

enquadernació i cartonatge
Nocions d’enquadernació i cartonatge per als amants del paper i per a professionals del món de l’art. Aprendràs una mica de tot: quaderns en blanc amb diferents formats i cosits, capses, àlbums de fotos, recursos diversos que faran volar la teva imaginació i ampliaran els teus recursos. Dissenyadors gràfics, il·lustradors, fotògrafs, etc. podran enriquir el seu treball assumint una part més del procés creatiu. Sense requisits.

Hores:

52 h

Dates:

de l’1 de març al 14 de juny 2021

Dia i hora:

Dilluns de 10 a 14 h

Preu:

234,40€

Places:

12

Requisits:

Cap

Professora: Georgina Aspa

Inscriu-t'hi ENQUADERNACIÓ I CARTONATGE

3 + 13 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.