Cursos especialitzats

ENQUADERNACIÓ

ENQUADERNACIÓ INICIACIÓ

Introducció a les tècniques bàsiques de l’enquadernació del llibre: llibre cosit amb tapa solta i fulles encolades a l’americana. Es treballen les variants de tela sencera, mitja tela i puntes. Instroducció al cartronatge com quaderns i capses. Emprarem les eines i maquinària pròpies de l’ofici.

Hores:

60h

Dates:

del 23 febrer al 8 de juny 2021

Dia i hora:

Dimarts de 10 a 14h

Preu:

260€

Places:

12

Requisits:

Cap

Professora : Georgina Aspa

Inscriu-t'hi ENQUADERNACIÓ INICIACIÓ

14 + 5 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.