Monogràfics Enquadernació

ENQUADERNACIÓ INICIACIÓ

Introducció a les tècniques bàsiques de l’enquadernació del llibre: llibre cosit amb tapa solta i fulles encolades a l’americana. Es treballen les variants de tela sencera, mitja tela i puntes. Instroducció al cartronatge com quaderns i capses. Emprarem les eines i maquinària pròpies de l’ofici.

Professora: Georgina Aspa

 

Hores:

120 

Dates:

del 5 d’octubre 2021 al 15 de febrer 2022

Dia i hora:

Dimarts de 10 a 14

Preu:

 

Places:

15

Requisits:

Cap

Sol·licitud de plaça ENQUADERNACIÓ INICIACIÓ

5 + 2 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.