Monogràfics Enquadernació i Paper

 

 

CIANOTÍPIA

La cianotípia és una antiga tècnica artesanal d’impressió fotogràfica. Per a estampar farem servir fulles, plantes, dibuixos i objectes diversos. Aprofundirem en la tècnica de la cianotípia superposant capes, experimentant virats de color i amb emulsions casolanes. També farem una cianotípia directa sobre pedra, fusta i la tela d’una tote bag que personalitzarem.

Els químics que usem són inocus. No es necessita experiència i està a l’abast de tothom amb ganes de jugar. Podràs aprendre aquesta tècnica artesanal i experimentar un blau màgic!

Professora: Alejandra Morales

estampació botànica

Hores:

30

Dates:

Del 14 d’abril al 16 de juny 2023

Dia i hora:

Divendres de 10 a 13h

Preu:

260€

Places:

10

Requisits:

Cap

Sol·licitud de plaça - CIANOTÍPIA

11 + 8 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.