Monogràfics Enquadernació i Paper

 

 

ENQUADERNACIÓ AVANÇAT II

 

Curs d’enquadernació per alumnes amb llarga trajectòria en l’ofici però que precisen un espai on tirar endavant els seus propis projectes amb l’acompanyament de la professora si cal. Si ja has fet Enquadernació Iniciació i Enquadernació Avançat, o pots acreditar el nivell per treballar de manera autònoma, aquest és el teu curs.

Professora: Georgina Aspa 

 

 

enquadernació

Hores:

120

Dates:

D’octubre de 2022 a juny de 2023 (Inici 3 d’octubre)

Dia i hora:

Dilluns de 10 a 14

Preu:

curs 450€ + matrícula 70€*

Places:

7

Requisits:

Haver fet Enquadernació Iniciació o entrevista

*En cas de realitzar més d’un curs la matrícula només s’abona una vegada

Sol·licitud de plaça - ENQUADERNACIÓ AVANÇAT II

5 + 13 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.