Monogràfics Enquadernació i Paper

 

 

ENQUADERNACIÓ AVANÇAT

Curs anual d’introducció a l’enquadernació en pell. Començarem per la tapa muntada en mitja pell i anirem aprofundint en l’ofici veient altres acabats com les puntes, els nervis i la plena pell. Inclou elaboració de capçades, realització d’estoigs de protecció i una iniciació a les tècniques decoratives com el daurat, el mosaic i el gofrat.

Professora: Georgina Aspa 

 

enquadernació

Hores:

120

Dates:

D’octubre a juny de 2023       (Inici 6 d’octubre)

Dia i hora:

Dijous de 10 a 14

Preu:

curs 450€ + matrícula 70€*

Places:

15

Requisits:

Haver fet Enquadernació Iniciació o entrevista

*En cas de realitzar més d’un curs la matrícula només s’abona una vegada

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.