Monogràfics Enquadernació i Paper

ENQUADERNACIÓ I CARTONATGE – DIMECRES

Enquadernació i cartonatge des d’un punt de vista lúdic, per als amants del paper i enamorats de l’art. Descobriràs quantes coses es poden fer amb paper i cartró i aprendràs una mica de tot: quaderns en blanc amb diferents formats i cosits, capses i estoigs, àlbums de fotos, etc… diverses propostes que faran volar la teva imaginació i ampliaran els teus recursos.

Dissenyadors gràfics, il·lustradors, fotògrafs i artistes en general podran enriquir el seu treball assumint una part més del procés creatiu.

Professora: Georgina Aspa 

 

enquadernació i cartonatge

Hores:

120

Dates:

d’octubre 2022 a juny 2023     (Inici 5 d’octubre)

Dia i hora:

Dimecres de 10 a 14

Preu:

Curs 450€ + matrícula 70€*

Places:

15

Requisits:

Cap

*En cas de realitzar més d’un curs la matrícula només s’abona una vegada

Curs complet.

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.