Monogràfics Enquadernació

ENQUADERNACIÓ I CARTONATGE

Nocions d’enquadernació i cartonatge per als amants del paper i per a professionals del món de l’art. Aprendràs una mica de tot: quaderns en blanc amb diferents formats i cosits, capses, àlbums de fotos, recursos diversos que faran volar la teva imaginació i ampliaran els teus recursos. Dissenyadors gràfics, il·lustradors, fotògrafs, etc. podran enriquir el seu treball assumint una part més del procés creatiu.

Professora: Georgina Aspa

enquadernació i cartonatge

Hores:

120

Dates:

d’octubre 2021 a juny 2022 (Inici 6 d’octubre)

Dia i hora:

Dimecres de 10 a 14

Preu:

Curs 420€ + matrícula 70€*

Places:

15

Requisits:

Cap

*En cas de relitzar més d’un curs la matrícula només s’abona una vegada

Sol·licitud de plaça ENQUADERNACIÓ I CARTONATGE

1 + 11 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.