Monogràfics Enquadernació i Paper

ENQUADERNACIÓ INICIACIÓ

Curs anual d’introducció a les tècniques bàsiques de l’enquadernació del llibre: llibre cosit amb tapa solta i fulles encolades a l’americana. Es treballen les variants de tela sencera, mitja tela i puntes. Introducció al cartonatge com quaderns i capses. Emprarem les eines i maquinària pròpies de l’ofici.

Professora: Georgina Aspa

 

Hores:

120

Dates:

D’octubre 2022 a juny 2023     (Inici 4 octubre)

Dia i hora:

Dimarts de 10 a 14

Preu:

Curs 450€ + matrícula 70€*

Places:

15

Requisits:

Cap

Curs complet

*En cas de realitzar més d’un curs la matrícula només s’abona una vegada

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.