Monogràfics Enquadernació

 

 

ESTAMPACIÓ BOTÀNICA SOBRE PAPER I TELA

L’eco-print és una simbiosi art-natura, és un treball d’experimentació de com les plantes deixen la seva empremta sobre el paper. Fulles, flors i tiges es disposen en el paper humit i després d’un temps dins de cassoles d’aigua bullint, a voltes afegint indigo, cúrcuma o cotxinilla per donar color, aconseguim resultats sorprenents. L’atzar també te el seu protagonisme ja que no sabem el resultat exacte de les impressions depenent de l’època de l’any en què fem la recol·lecció de les plantes, gaudirem de com la natura interacciona amb l’art creant un tot màgic. Els productes utilitzats per a la fixació de les imatges no són nocius per a la salut ni el medi ambient. No cal experiència prèvia.

Professora: 

 

estampació botànica

Hores:

30

Dates:

octubre-desembre 2022

Dia i hora:

a determinar

Preu:

 

Places:

10

Requisits:

Cap

Sol·licitud de plaça - ESTAMPACIÓ BOTÀNICA

10 + 10 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.