Monogràfics Enquadernació

 

 

EBRU: PAPER MARBREJAT TURC

Ens introduïrem en les tècniques bàsiques del paper marbrejat desde la preparació de d’aigua, a l’elaboració dels pinzells, la preparació de les pintures, a la pràctica de les diferents tècniques i dels diferents dissenys del marbrejat turc fins al tractament posterior del full. Desvetllarem el misteri de pintar damunt l’aigua a través del funcionament dels diferents materials que ens ajuden a capturar aquest efímer art en el paper. Per a alumnes ja iniciats en la tècnica oferirem perfeccionament i nous coneixements (pintures de flor, ull de tigre…).

Professora: Mar Sansano 

 

paper marbrejat

Hores:

25

Dates:

del 5 d’octubre al 21 de desembre 2021

Dia i hora:

dimarts de 18:00 a 20:30

Preu:

230,60€

Places:

10

Requisits:

cap

Curs complet

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.