Cursos especialitzats

JOIERIA

JOIERIA AVANÇAT

Cicle Formatiu Superior de Joieria Artística

Taller d’ampliació i perfeccionament de les tècniques bàsiques de joieria. Aquestes tècniques es combinen per donar lloc a peces cada cop més elaborades. Requisits: Conèixer les tècniques bàsiques.

 

Hores:

60h

Dates:

del 24 de febrer al 9 de juny 2021

Dia i hora:

Dimecres de 16:30 a 20:30h

Preu:

362,56€

Places:

10-15

Requisits:

Conèixer les tècniques bàsiques

 

Professor: Fèlix Llorente

Inscriu-t'hi - JOIERIA AVANÇAT

2 + 12 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.