Monogràfics Joieria

JOIERIA AVANÇAT

 

Taller d’ampliació i perfeccionament de les tècniques bàsiques de joieria. Aquestes tècniques es combinen per donar lloc a peces cada cop més elaborades.

Professor: Fèlix Llorente

 

Hores:

60

Dates:

del 24 de febrer al 9 de juny 2021

Dia i hora:

Dimecres de 16:30 a 20:30

Preu:

362,56€

Places:

10-15

Requisits:

Conèixer les tècniques bàsiques

Sol·licitud de plaça JOIERIA AVANÇAT

7 + 14 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.