Monogràfics Joieria

JOIERIA INICIACIÓ

 

Curs d’iniciació on es posen en pràctica les tècniques fonamentals de la joieria. A cada nova peça s’apliquen diferents conceptes i procediments, de manera que al llarg del curs es treballa un ampli ventall de possibilitats tècniques i creatives.

Professora: Martina Pont

 

 

Hores:

90h

Dates:

del 23 de febrer al 10 de juny 2021

Dia i hora:

Dimarts i dijous de 17:30 a 20:30h

Preu:

356€

Places:

15

Requisits:

Cap

Sol·licitud de plaça JOIERIA INICIACIÓ

9 + 15 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.