# Dibuix i rendering manual de joies - La Industrial

Monogràfics Joieria

DIBUIX I RENDERING MANUAL DE JOIES

Aprèn a convertir la teva imaginació en dissenys. Il·lustra la forma, la textura i el color de diferents metalls, renderitza gemmes facetadas, caboixons i perles. Desenvolupa les teves fonts d’inspiració per a crear esbossos de joieria i fer un dossier d’imatges que mostrin el procés creatiu de les teves peces i puguis compartir en xarxes socials.
El curs està dirigit als qui vulguin aprendre a dibuixar, esbossar i representar peces de joieria, tant a principiants com a aquells que, amb una mica d’experiència en dibuix, pretenguin guanyar més confiança. 

Docent: Javiera Gaete

Hores:

30

Dates:

Del 9 d’octubre a l’11 de desembre 2023

Dia i hora:

Dilluns 16:30 a 19:30h

Preu:

277€

Places:

15

Requisits:

Cap

El curs està cancel·lat

Et podem informar quan el tornem a oferir. Envia’ns el full degudament omplert a 

Descarrega el full

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig.  

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.