Monogràfics Joieria

DISSENY I CONCEPTE

Realitzarem col·leccions de disseny a nivell comercial sense perdre la identitat de l’autor/a. Farem una anàlisi del desenvolupament del sistema de treball i de la producció seriada i limitada. El que volem és apropar l’alumne al mercat real i treballar al voltant de les tècniques de disseny, producció, difusió i distribució de les joies.

A la vegada, deixarem un espai dedicat a la creació més artística i experimental, treballant des del concepte per tal de desenvolupar peces o projectes artístics en l’àmbit de la Joieria.

Cal tenir coneixement de les tècniques bàsiques de joieria.

Professora: Jèssica Bellí

 

Hores:

44

Dates:

del 3 d’octubre al 19 de desembre 2022

Dia i hora:

Dilluns 17 a 21h

Preu:

286€ 

Places:

15

Requisits:

Conèixer les tècniques bàsiques de joieria

Curs complet

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.