Monogràfics Joieria

ENCASTAT DE GEMMES INICIACIÓ

 

Aprendrem la preparació i utilització de les eines específiques de l’encast per tal de realitzar les tècniques pròpies de l’ofici, granet, boques, grapes i baranes, de forma bàsica en montures de plata ja preparades per preparar gemmes.

Professora: Bea Cobos

 

Hores:    39 Dates:
del 4 d’octubre 2021 al 24 de gener 2022
Dia i hora:
dilluns de 17:30 a 20:30

Preu:    289€

Places:
10-15
Requisits:
Haver fet Joieria Iniciació o conèixer les tècniques bàsiques de joieria

 

Curs complet

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.