Monogràfics Joieria

EMPREMTES

Introducció al modelatge alternatiu de ceres i tècniques de microfusió.

Aquest curs pretén explorar la tècnica del modelatge de cera alternatiu i descobrir dissenys innovadors, poc associat a la manera tradicional de treballar les ceres i així permetre’ns una llibertat diferent a l’hora de crear les nostres peces. Aprendràs el procés, una àmplia gamma de formes escultòriques, textures superficials, formes buides, etc. Fabricaràs anells, penjolls o qualsevol altre petit objecte en cera, que es pugui fondre en diferents metalls.
Introducció i experimentació de les diferents tècniques i coneixements bàsics de la microfusió, adquirint coneixements bàsics de l’especialitat. Treball pràctic, disseny i experimentació així com visites guiades per el sector i classes teòriques son les pautes que seguirem durant el seminari. El curs no requereix de coneixements de tècniques de joieria

Professora: Estela Saez-Vilanova

 

Hores:    64 Dates:
De l’1 de febrer al 13 d’abril
Dia i hora:
Dimecres i dijous de 16:30 a 20:30
Preu:
430€
Places:
12
Requisits:
Cap

 

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.