Monogràfics Joieria

ESMALTS AL FOC

Coneixerem com preparar els esmalts i diferents tècniques d’aplicació per obtenir un gran ventall de possibilitats de textures i acabats. Utilitzarem esmalts transparents, opacs i vitris per aconseguir una àmplia paleta cromàtica. I aprendrem la tècnica del cloisonné.

Els esmalts són òxids de metall que cristal·litzen a alta temperatura. S’apliquen majoritàriament sobre coure pel seu elevat punt de fusió. Es poden coure en mufla o directament amb bufador, cada tècnica ofereix diverses possibilitats i diverses exigències en la preparació de la base metàl·lica.

Durant el curs podrem treballar projectes propis segons els interessos de cada alumne.

No cal tenir coneixements previs.

Professora: Estela Guitart

Hores:

40

Dates:

del 5 d’octubre al 21 de desembre 2022

Dia i hora:

Dimecres 17 a 21h

Preu:

285€ 

Places:

10-15

Requisits:

Cap

Curs complet

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.