# Esmalts al foc - La Industrial

Monogràfics Joieria

ESMALTS AL FOC

Coneixerem com preparar els esmalts i diferents tècniques d’aplicació per obtenir un gran ventall de possibilitats de textures i acabats. Utilitzarem esmalts transparents, opacs i vitris per aconseguir una àmplia paleta cromàtica. I aprendrem la tècnica del cloisonné.

Els esmalts són òxids de metall que cristal·litzen a alta temperatura. S’apliquen majoritàriament sobre coure pel seu elevat punt de fusió. Es poden coure en mufla o directament amb bufador, cada tècnica ofereix diverses possibilitats i diverses exigències en la preparació de la base metàl·lica.

Durant el curs podrem treballar projectes propis segons els interessos de cada alumne.

No cal tenir coneixements previs.

Docent: Estela Guitart

Hores:

36

Dates:

del 15 de gener al 18 de març 2024

Dia i hora:

Dilluns 16:30 a 20:30h

Preu:

327€

Places:

8-12

Requisits:

Cap

Curs cancel·lat

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig.  

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.