Monogràfics Joieria

GEMMOLOGIA 

Curs que permet conèixer i identificar les gemmes més importants, com classificar-les segons el seu color i puresa, i com diferenciar-les de les seves imitacions. S’inclou també una petita introducció a la talla de gemmes toves. 

Professora: Sònia Serrano

 

gemmologia

 

 

 

 

Hores:

60

Dates:

d’octubre 2021 a juny 2022 (Inici 4 d’octubre)

Dia i hora:

dimarts de 12:30 a 14:30

Preu:

210€ curs + 70€ matrícula*

Places:

5

 

Requisits:

Cap

 

 

*En cas de relitzar més d’un curs la matrícula només s’abona una vegada
Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.