Monogràfics Joieria

JOIERIA ARTÍSTICA AMB CERA

Projectes de joieria realitzats amb cera.

Mitjançant l’estudi i l’anàlisi de les formes anirem a la recerca del concepte. Aquesta serà l’eina per desenvolupar una sèrie de peces artístiques amb la tècnica del modelat en ceres. L’objectiu del curs és realitzar peces de joieria artística i conceptuals que siguin impossibles de realitzar directament amb metall.
L’alumne ha de conèixer les tècniques bàsiques del modelat, d’aquesta manera escollirà la tècnica més adient per perfeccionar-la i desenvolupar el seu projecte personal. Finalment les peces es passaran a metall i es finalitzaran al taller de joieria. Requisits: conèixer les tècniques bàsiques de joieria.

Professores: Marta Boan i Jèssica Bellí

 

Hores:

30

Dates:

del 21 de març al 13 de juny 2022

Dia i hora:

Dilluns de 17:00 a 20:00

Preu:

105€ curs + 70€ matrícula*

Places:

15

Requisits:

Conèixer les tècniques bàsiques de joieria

* en cas de fer més d’un curs durant el 2021-2022 la matrícula només s’abonarà una vegada.

Curs complet

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.