# Joieria Avançat - La Industrial

Monogràfics Joieria

JOIERIA AVANÇAT II 

Taller d’ampliació i perfeccionament de les tècniques bàsiques de joieria. Aquestes tècniques es combinen per donar lloc a peces cada cop més elaborades.

Es plantejaran quatre exercicis com a continuació del que s’ha treballat  al curs Joieria Iniciació.

Docent: Félix Llorente

 

Hores:

60

Dates:

Del 13 de febrer al 28 de maig 2024

Dia i hora:

Dimarts de 16:30 a 20:30

Preu:

395€

Places:

15

Requisits:

Haver fet Joieria Iniciació o acreditar el nivell

Inscripcions tancades

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig.  
Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.