Monogràfics Joieria

JOIERIA AVANÇAT II

 

Taller d’ampliació i perfeccionament de les tècniques bàsiques de joieria. Aquestes tècniques es combinen per donar lloc a peces cada cop més elaborades.

Es plantejaran quatre exercicios com a continuació del que s’ha treballat durant el curs anterior:

  • Un braçalet per a seguir amb el volum, l’articulació, el tanca de caixó i el rebló.
  • Un collar per a treballar la modulació, les articulacions i un altre tipus de tanca.
  • Un anell amb pedra per a veure diferents tipus d’enfilat.
  • I per últim el plantejament d’un encàrrec per a veure el disseny, el pressupost, el desenvolupament i la presentació. 

Professor: Félix Llorente

 

Hores:

60

Dates:

Del 14 de febrer al 30 de maig

Dia i hora:

Dimarts de 16:30 a 20:30

Preu:

375€

Places:

15

Requisits:

Conèixer les tècniques bàsiques de joieria

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.