# Joieria Avançat -

Monogràfics Joieria

JOIERIA AVANÇAT 

Taller d’ampliació i perfeccionament de les tècniques bàsiques de joieria. Aquestes tècniques es combinen per donar lloc a peces cada cop més elaborades.

Es plantejaran quatre exercicis com a continuació del que s’ha treballat  al curs Joieria Iniciació.

Docent: Félix Llorente

 

Hores:

60

Dates:

Del 10 d’octubre 2023 al 30 de gener 2024

Dia i hora:

Dimarts de 16:30 a 20:30

Preu:

395€

Places:

15

Requisits:

Haver fet Joieria Iniciació o acreditar el nivell

Per sol·licitar plaça envia el full degudament omplert a 

Descarrega el full

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig.  
Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.