Monogràfics Joieria

JOIERIA AVANÇAT

 

Taller d’ampliació i perfeccionament de les tècniques bàsiques de joieria. Aquestes tècniques es combinen per donar lloc a peces cada cop més elaborades.

Professor: Félix Llorente

 

Hores:

60

Dates:

Del 4 d’octubre 2022 al 31 de gener 2023

Dia i hora:

Dimarts de 16:30 a 20:30

Preu:

365€

Places:

15

Requisits:

Conèixer les tècniques bàsiques de joieria

El periode de sol·licitud de plaça per a aquest curs ha finalitzat.

 

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.