Monogràfics Joieria

JOIERIA CONTEMPORÀNIA

Amb les sessions teòriques introduirem la joieria contemporània a partir d’obra, d’autors a través de conferències, articles, entrevistes, llibres i projectes, que ens serviran per plantejar conceptes com l’autoria, el llenguatge personal, la copia, l’apropiació, el relat i la síntesi, la joieria d’autor o la joieria contemporània, des de plataformes com galeries, escoles, concursos o la xarxa digital.
La primera part del curs s’estructura en 6 sessions de 3 hores cada una. Durant les 2 primeres hores s’introduirà un tema a partir d’un dels suports esmentats, es dialogarà per extreure’n els diferents conceptes, dels quals cada participant en triarà un. La següent hora serà per treballar a través del concepte el tema triat segons interès de cada participant.
La segona part del curs constarà en 4 sessions més durant les quals es seleccionarà un dels temes triats per tal de desenvolupar-lo al taller i concretar-lo en un projecte final en forma de joia. Requisits: nivell bàsic de joieria.

Professora: Marta Boan

 

Hores:

30

Dates:

del 2 de març a l’11 de maig 2022

Dia i hora:

Dimecres de 17:00 a 20:00

Preu:

 220€

Places:

10-12

Requisits:

Conèixer les tècniques bàsiques de joieria

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.