# Joieria Iniciació -

Monogràfics Joieria

JOIERIA INICIACIÓ

Curs d’iniciació on es posen en pràctica les tècniques bàsiques de la joieria. A cada nova peça s’apliquen diferents conceptes i procediments, de manera que al llarg del curs es treballa un ampli ventall de possibilitats tècniques i creatives.

Docent: Martina Pont

 

Hores:

60

Dates:

del 4 d’octubre 2023 al 7 de febrer 2024

Dia i hora:

Dimecres 16:30 a 20:30h

Preu:

395€

Places:

10-15

Requisits:

Cap

Aquest curs no admet més sol·licituds

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig.  

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.