Monogràfics Joieria

JOIERIA INICIACIÓ

Curs d’iniciació on es posen en pràctica les tècniques bàsiques de la joieria. A cada nova peça s’apliquen diferents conceptes i procediments, de manera que al llarg del curs es treballa un ampli ventall de possibilitats tècniques i creatives.

Professora: Marta Boan

 

Hores:

120

Dates:

d’octubre a juny

Dia i hora:

Dimecres 17 a 21h

Preu:

Curs 450€ + matrícula 70€

Places:

15

Requisits:

Cap

Curs complet

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.