# Joieria Iniciació - La Industrial

Monogràfics Joieria

JOIERIA INICIACIÓ

Curs d’iniciació on es posen en pràctica les tècniques bàsiques de la joieria. A cada nova peça s’apliquen diferents conceptes i procediments, de manera que al llarg del curs es treballa un ampli ventall de possibilitats tècniques i creatives.

Docent: Martina Pont

 

Hores:

60

Dates:

del 22 de febrer al 12 de juny 2024

Dia i hora:

Dimecres 16:30 a 20:30h

Preu:

395€

Places:

10-15

Requisits:

Cap

Per sol·licitar plaça envia el full degudament omplert a 

Descarrega el full

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig.  

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.