Monogràfics Joieria

MILLORA EL TEU NIVELL D’ENCAST

 

Curs on els alumnes desenvolupen els diferents tipus d’encastat. Ampliació i assoliment de coneixements. Recomanat per reciclar i actualitzar l’ofici d’encastador. Requisits: tenir coneixements bàsics d’encastat.

Professora: Bea Cobos

 

Hores:    39 Dates:
del 14 de febrer al 30 de maig 2022
Dia i hora:
dilluns de 17:30 a 20:30

 

Preu:    289€

 

Places:
10-15
Requisits:
Tenir coneixements bàsics d’encast

 

Curs complet

 

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.