Monogràfics Joieria

 

PLÀSTIC SOSTENIBLE APLICAT A LA JOIERIA

 

Aprendrem a transformar el plàstic de rebuig de manera creativa, amb tècniques de calor, tall i unió per fer joies (Upcycling). “Cuinarem” plàstic biodegradable i també plantejarem alternatives sostenibles a la utilització de resines epoxi o silicones.

Professora: Paula Waters

plàstic sostenible

 

Hores:  40 Dates:
del 6 d’octubre al 15 de desembre 2021
Dia i hora:
dimecres de 16:30 a 20:30
Preu: 289€ Places:
10-15
Requisits:
Cap

 

Sol·licitud de plaça PLÀSTIC SOSTENIBLE JOIERIA

14 + 6 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.