# Tècniques decoratives en or i plata -

Monogràfics Joieria

TÈCNIQUES DECORATIVES EN OR I PLATA

Curs per aprendre diverses tècniques decoratives en or i plata. Algunes de les tècniques seran el plaqué, la fusió amb pols d’or i la fusió amb fils d’or, i les treballarem sense soldadura. L’objectiu del curs és que l’alumne aprengui i domini aquestes tècniques amb or pur. Dirigit a joiers artesans amb coneixements previs disposats a fer peces úniques. 

Docent: Gustaf Díes

 

Hores:

40

Dates:

del 5 d’octubre al 21 de desembre 2023

Dia i hora:

dijous de 16:30 a 20:30

Preu:

335€

Places:

8-12

Requisits:

Conèixer les tècniques bàsiques de joieria

Per sol·licitar plaça envia el full degudament omplert a 

Descarrega el full

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig.
Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.